Podstawową działalnością P.U. UTECH są usługi finansowe.
W obszarze naszych zainteresowań pozostają podstawowe rodzaje tych usług jak faktoring, dyskonto czy wykup wierzytelności, jak również finansowanie czy współfinansowanie realizacji kontraktów czy dostaw dla naszych Klientów .
Świadczymy pełną obsługę administracyjną transakcji (przygotowanie i obieg dokumentów). Nasze działania realizowane są zawsze na drodze ugodowej i w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Polecamy:

 • Faktoring: czyli dyskonto należności, które polega na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności, przysługujących przedsiębiorstwu od jego klientów z tytułu dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług.
  Faktoring jest źródłem szybkiej poprawy płynności finansowej poprzez pozyskanie środków pieniężnych za faktury z odroczonym terminem płatności.
  Realizujemy:
  - usługi faktoringu pełnego i niepełnego:
  - pośrednictwo w zawieraniu i obsłudze administracyjnej umów faktoringowych.
 • Dyskonto weksli: czyli zakup weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych.
  Realizujemy:
  - dyskonto weksli płatniczych otrzymanych przez naszych Klientów;
  - dyskonto weksli własnych, jako formę udzielania kredytów krótkoterminowych.
 • Wykup wierzytelności: czyli zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży, sprzedaż oraz zamiana wierzytelności.
  Realizujemy:
  - cesje wierzytelności;
  - umowy przejęcia długu.
 • Finansowanie działalności gospodarczej: czyli finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, bezpośrednie i pośrednie finansowanie zaopatrzenia, finansowanie realizacji kontraktów zawartych przez naszych klientów. Usługa obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również udział w negocjacjach z kontrahentami i  przygotowaniu dokumentów, monitoring rozliczeń klienta itp.
  Realizujemy poprzez:
  - umowy współpracy w zakresie finansowania;
  - umowy pożyczki.
 • Restrukturyzację finansową: która obejmuje przygotowanie analizy potrzeb , wypracowanie planu naprawczego, przygotowanie dokumentacji naprawczej, pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi i pozostałymi dłużnikami.
Przedsiębiorstwo usługowe "UTECH" Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań • tel. 61 830 99 00 • fax 61 830 51 39• email: info@utech.com.pl

projekt i wykonanie: Trzy Group