W ślad za zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym zmieniał się charakter usług świadczonych przez P.U. UTECH począwszy od kompensat, windykacji należności, poprzez wykup wierzytelności, dyskonto, faktoring aż do restrukturyzacji finansowej podmiotów takich jak Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. w Piotrkowie Tryb. wraz ze spółką PIOMA Odlewnia czy
Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o. w Krakowie.
Stopniowo poszerzał się też zasięg działania jak i skala realizowanych transakcji.

W 1994 r. P.U. UTECH wraz z Bankiem Energetyki S.A. w Radomiu oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w Warszawie stało się założycielem i udziałowcem Energetycznego Towarzystwa Finansowo – Leasingowego ENERGO – UTECH S.A. w którym posiada 50% akcji. Drugim akcjonariuszem jest PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie.

W wyniku dalszych inwestycji kapitałowych powstała Grupa UTECH, w skład której obecnie wchodzą przedsiębiorstwa z trzech obszarów:

Finanse:
P.U. UTECH Sp. z o.o.
ETF-L ENERGO-UTECH S.A.
SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o.

Produkcja I Usługi:
Power Engineering S.A.
Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o.
Arkada System Sp. z o.o.
Utech Clean Sp. z o.o.

Spółki celowe:
Delta Power Rent Sp. z o.o.
CHP Inven Stargard Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo usługowe "UTECH" Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań • tel. 61 830 99 00 • fax 61 830 51 39• email: info@utech.com.pl

projekt i wykonanie: Trzy Group